Jari and the homepage

Main topics
  
mun kuva

Minä itse
()

Kuka olen, missä, miten ja miksi. Kuvakin. Tyypillinen "I love me" -sivu.
 
----

Opiskelu
()

Mitä opiskelen, koska ja missä.
 
----

Harrasteet
()

Tietoja vapaa-ajan puuhistani. Iso kasa kuvia eri larpeista ().
 
----

Työt
()

Kuka minulle maksaa ja mistä.
 
----

WAP-minä
()

Kotisivuni WAP:issa: http://www.iki.fi/zds/main.wml
 
  
Muuta mainitsemisen arvoista
  

Java- ohjelmointiohjeita

Yhteystiedot

Tilastoja näistä sivuista

Linkit ulos

Software

Tekemiäni julkisessa jakelussa olevia ohjelmia.

  
Viimeisimmät muutokset
  
kello ja käsi

17.12.2003


Lisätty kuvaus tämänhetkisestä tietokoneestani.

----------

10.09.2002


Avattu Omega-kampanjan "Isännät ja rengit" sivut.

----------

17.05.2002


Lisätty miekkailu harrastesivulle, lopultakin.


---------- Free speech online Blue Ribbon Campaign All different, all equal
Upper photograph taken by Matti Pirhonen, lower by Eero Taipale.
last update